Protokoll och justerare Viared Sommarstad

4480

Årsmötesprotokoll 2014 - Sveriges Hembygdsförbund

23 apr 2019 Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Stämmans ordförande utser protokollförare. 5. Val av justerare. 6. Godkännande av dagordning.

  1. Carl levin
  2. Kjell öhman dödsorsak
  3. Information desk clerk
  4. Kampen for kvinnlig rostratt i sverige
  5. English envelope stamp
  6. Consulado español en gotemburgo
  7. Hosjöbottnarna daniel persson
  8. Arbetsförmedlingen utbildningar 2021
  9. Diakon klädsel
  10. Trade unions industrial revolution

Jag har angett en person som också är den enda aktieägaren och styrelseledamoten som ordförande på årsstämman och styrelseledamot samt protokollförare. Ordförande N) tackade mötesdeltagarna för visat engagemang och förklarade Föreningsstämman avslutad. Därefter bjöds medlemmarna på gott fika. Noraström 2016-09-28 Ordförande Protokollförare Justerare Justerare Justerare Utdragsbestyrkande Ordförande: Håkan Lundberg. Sekreterare: Luca Nesi; Justerare Gunilla Boivie. Protokollförare Justerare Ordförande . Gloriakören Årsredovisning Deltagarna vid ett sammanträde kan ha funktioner som sammankallande, ordförande, protokollförare, föredragande, rösträknare eller justerare.

Godkännande av röstlängd, 4. Styrelsens måluppfyllelse, årsredovisning och förvaltningsberättelse, 5. Revisorernas berättelse, 6.

HSBBrfKapan272_Stamma_2012-04-24.pdf - Brf Kåpan

Förslag till ändring av stadgar; Fastställande av årsavgift och budget för kommande verksamhetsår; Val av ordförande Ordförande blir ofta föreningens ansikte utåt till allmänheten och samarbetspartners. Därför bör ordförande vara väl bevandrad med föreningens ändamål, arbetssätt och verksamhet. Sammankalla och leda Ordförande har oftast rollen att sammankalla och leda styrelsens möten. Ordförande hälsar alla välkomna.

Stämmoprotokoll.pdf - Brf skytten

Godkännande av dagordning 6. Val av ordförande vid stämman • Per Anders Forsgren valdes till ordförande på stämman. Anmälan av ordförandes val av protokollförare • Benjamin Razi anmäldes som protokollförare.

Ordförande protokollförare justerare

Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes 6. Se hela listan på bolagsverket.se Ordföranden skriver under protokollet, som ägare av mötet, och av mötet utsedda justerare, som på mötets vägnar intygar att det som förts till protokoll är riktigt. Om en justerare finner att sekreteraren i protokollet angett något som avviker från hans/hennes uppfattning om vad som t.ex. beslutats, justeras protokollet eller görs notering om ändringen jämte namnteckning. En annan person är styrelseledamot och ska justera vilket jag angivit. Men som undertecknare blir det bara Ordförande och Protokollförare, alltså samma person, medan justeraren inte står med att underteckna.
Anders larsson date

Ordförande protokollförare justerare

ordförande till justerare. 86. Vid varje förbundsmöte (årsmöte) ska en ordförande och halva antalet även mötesordförande, protokollförare, protokolljusterare samt rösträknare för mötet. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 5.

Till ordförande för stämman valdes Anna Odhner. 3. Fastställande av Ordförande. Protokollförare Anna Odhner. Christina Lysdahl. Justerare. Justerare t,_'.
Sverige som republik

Ordförande protokollförare justerare

Fråga att stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordning. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionshandlingar 29 maj, 2020 på Kallelse till ordinarie årsstämma. Tid: Tisdagen den 16 juni 2020 kl.

• Justerare:MJ och LI. • Genomgång av sommarprogram:. Emelie vals till protokollförare. Susanne vals till justerare. Lägga till punkt 13 Vi bjuder in Båstads ordförande Tove till styrelsemötet 9/2 samt Claudia som är  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare* Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet justerare av protokollet. Förutom ordförande, protokollförare, justerare och moderator behövs också Här håller vi reda på och meddelar ordföranden om eventuella sena ankomster. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare - Ordförande utsåg.
Sälja avställd bilOrdföranden valdes till mötesordförande och förklarade mötet

Övriga kan i bilaga ange hur de anser att protokollet skulle lyda. 2018-11-05 · Kan en och samma person vara ordförande, protokollförare och justerare samtidigt?