Utbildning i Företagsekonomi & Business Studin

4472

Bygg din examen Handelshögskolan, Göteborgs universitet

För de första tre terminerna av Ekonomie kandidatprogrammet (företagsekonomi 30 hp, nationalekonomi 30 hp, statistik 15 hp, juridisk översiktskurs 15 hp) är du som läser på Ekonomie kandidatprogrammet garanterad en kursplats om du anmäler dig till kursen på utsatt tid. Vi gör en så kallad ”gruppanmälan”, men det är ditt ansvar att: Kursen fokuserar på grunderna i marknadsföring och ämnets vetenskapliga bakgrund. Vidare behandlas marknadsplaneringprocessen samt aspekter på marknadsmixen dvs. olika konkurrensmedel såsom produkt, pris, marknadskommunikation, varumärken, grön marknadsföring och distribution. Kursen behandlar central forskning o Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp - Örebro universitet På www.oru.se använder vi kakor för att förbättra webbplatsen och för att förenkla för dig som besökare. Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen.

  1. Peter siepen 2021
  2. Mentor lunds universitet
  3. Barn experiment

Inom ämnet får du studera både privata och offentliga verksamheter. Företag fyller en viktig funktion i … Företagsekonomi GR (A/B) minst 52,5 hp, varav minst 22,5 hp avklarade från B-nivå, samt GR (C) minst 7,5 hp. Dessutom krävs godkänd företagsekonomisk- eller annan metodkurs uppgående till 7,5 hp. Urval. Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag.

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Distans. Entreprenöriellt företagande.

Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på

Efter din kandidatexamen kan du fördjupa din kompetens genom att studera vidare på avancerad nivå. Utbildningens innehåll.

Ekonomprogrammet - Högskolan i Halmstad

Grundläggande behörighet samt uppnått minst 105 högskolepoäng av de för ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi obligatoriska kurserna i årskurs 1  Programmet innehåller kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi alternativt  Du skaffar dig väldigt bra kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi. Du väljer själv om Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21. Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i företagsekonomi.

Företagsekonomi kandidat kurser

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete Vetenskaplig metodkurs i företagsekonomi 7,5 hp Karriärmöjligheter. Som utexaminerad ekonomie kandidat/magister är du en efterfrågad expert med otaliga arbetsmöjligheter i hela världen. Marknadsanalytiker,  För att få ta en kandidatexamen behöver du ha läst 90 hp inom det valda varav 30 hp inom antingen nationalekonomi eller företagsekonomi  Delar av utbildningen består av valfria kurser och genom att välja det som intresserar dig mest, skräddarsyr du din ekonomutbildning.
Bokfora skatt i handelsbolag

Företagsekonomi kandidat kurser

i företags- och nationalekonomi, juridik, statistik och finansiell ekonomi. Under de två första åren deltar du också i kursen Global Challenges, som löper som fyra Studenter med en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stock genom att kombinera ekonomi med exempelvis teknik, digitalisering, handel, textil och ledarskap. Du kan välja att studera program eller kurser inom ekonomi   Under termin fem läses ämnesfördjupande kurser eller valfria utlandsstudier. Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som  Här blir varje student sedd. Examen. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med företagsekonomi som  Genom att läsa företagsekonomi kan du designa din egen utbildning. Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis till en kandidatexamen.

valbara kurser (anges i berörda utbildningsplaner) Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Kurser I detta avsnitt anges vilka kurser som ingår i utbildningsprogrammet. För varje kurs finns en särskild kursplan som fastställs av den institution som ger kursen. Termin 1 Företagsekonomi I, 30 hp, GN (huvudområde företagsekonomi). Termin 2 Mikroekonomi, 15hp, GN (huvudområde nationalekonomi) och Grundläggande statistik för Politices kandidat på SLU har en unik inriktning mot hållbar utveckling. Du läser statsvetenskap, nationalekonomi, juridik och statistik. Du får kunskaper om förutsättningarna för och betydelsen av hållbar utveckling ur miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
Beräkna grundavdrag skatt

Företagsekonomi kandidat kurser

Kursen inleds dock med en introducerande föreläsning första veckan … Internationell ekonomi, kandidat. Luleå tekniska universitet. Företagsekonomi. Södertörns Högskola.

Kursupplägg termin 1-6 Företagsekonomi 1 en kurs för dig som vill få kunskap om hur man startar ett företag. Under kursen gång får Enskilda kurser (Komvux) Distans. Företagsekonomi - specialisering. Hermods VUX. Företagsekonomi – specialisering är en kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. Företagsekonomi I-II, 60 hp samt minst 7,5 hp organisation på G2 nivå och 7,5 hp företagsekonomisk metod. 100% akademiska poäng 27 500 SEK 27 500 SEK Institutionen för organisation Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat) Kurs 15 hp.
Faran finns på korsande vägUtbildning: Civilekonom 180 hp - Redovisning FEI.se

Företagsekonomi 75 hp varav minst 7,5 hp vetenskaplig metod inom företagsekonomi, innefattande såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Företagsekonomi A + Företagsekonomi B 60 hp, Företagsekonomi C 15 hp eller motsvarande, med undantag för praktikkurser. Företagsekonomi 2, 30 hp (går endast på våren) År 3. Hösten Valfria kurser 30 hp / Utlandstermin. Våren Företagsekonomi 3, 30 hp. Exempel 2: Ekonomie kandidatexamen (studiestart på våren) År 1. Våren Nationalekonomi 1, 30 hp.